نشريه 291(چزييات تيپ خطوط انتقال و شبكه هاي آب و فاضلاب)

نشریه 234(روسازی آسفالتی راه های ایران)

نشریه 101(مشخصات عمومی راه)

نشریه 55(مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمان)

 نشريه 327(ساخت و اجراي بتن در كارگاه)

نشريه 365(فهرست خدمات مطالعات بهسازي لرزه اي سامانه هاي آبرساني شهري موجود)

نشريه151(راهنماي طراحي و اجراي سقف تیرچه هاي فولادي با جان باز در ترکيب با بتن)

نشریه 345( طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP ( Fiber Reinforcement Polymers )

نشریه 289 ( راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان ها )

نشریه 161(آیین نامه طرح هندسی راه ها)

 

+ نوشته شده توسط civil-Air در سه شنبه ۱۳۸۷/۱۰/۱۰ و ساعت 20:58 |


Powered By
BLOGFA.COM